Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Nadyphar được chào bán 1.500.032 cổ phiếu ra công chúng

                           

CTCP Dược phẩm 2-9 TP. HCM (Nadyphar) vừa được UBCK cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Nadyphar được chào bán 1.500.032 cổ phiếu phổ thông, trong đó, 404.997 cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu; 202.498 cổ phiếu cho CBCNV và 892.537 cổ phiếu bán cho đối tác chiến lược.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2010 đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên với tổng doanh thu 133 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2009; lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2009 và tỷ lệ chia cổ tức 14%.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.